Επικοινωνία – HealthCongress.gr

Συνήθως απαντάμε στα μηνύματα μέσα σε 24 ώρες, εκτός και αν μεσολαβεί σαββατοκύριακο.